Context bewegingslessen voor kleuters

18 maart 2014

Binnen de Nederlandse wet- en regelgeving zijn de groepsleerkrachten de eerst aangewezenen om de bewegingslessen voor kleuters te verzorgen. In hun opleiding zijn ze daar (beperkt) op voorbereid. Gebruikelijk is om 2 of 3 maal per week met de groep naar het speellokaal te gaan of een ander locatie waar het goed bewegen is.

De kerndoelen bij de wet op het basisonderwijs geven, erg summier, een indicatie voor inhoud en kwaliteit. De SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft die richtlijn meer programmatisch uitgewerkt als houvast voor te kiezen activiteiten en leerdoelen. Bij het ontwerpen van Bewegingsonderwijs in
het Speellokaal is daar rekening mee gehouden.

Soms zijn er nog anderen die bemoeienis hebben met het bewegen van de kinderen, vaak tijdelijk. Vakleerkrachten, remedial teachers, onderwijsdiensten, buurtwerkers, contactpersonen van sportorganisaties, kindertherapeuten, ieder komt met andere prioriteiten en werkwijzen. Voor hun eigen praktijk vinden de groepsleerkrachten dan een betrouwbare steun in het basisaanbod dat het boek biedt. En het verbindt de groepsleerkrachten onderling in wat ze de kinderen kunnen bieden. mikken in verschillende doelen 

Met het bewegingsaanbod is geanticipeerd op een door gaande lijn. Vanaf groep 3 van de basisschool krijgen de kinderen veelal les van een gespecialiseerde docent. Daar zijn ze dan op voorbereid. Sinds de rijksoverheid de schoolbesturen meer vrijheid voor eigen keuzes heeft gegeven, zijn grotere verschillen tussen scholen ontstaan in de aandacht voor het bewegen van de kleuters.

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen

Doorsturen

Uw gegevens
Naam *
E-mailadres *
Ontvanger
Naam ontvanger *
E-mailadres ontvanger *
Toelichting